Kronsoft Development SRL

Bulevardul Saturn 51
500428 Brasov, Romania
Phone: +40 368 441024
www.kronsoft.ro
E-Mail: office@kronsoft.ro

Managing Directors: Florin Popa, Herbert Wild
Registered office: Brasov, Romania
Register court Brasov J0871537 / 06.06.2007

Declarație privind protecția datelor

Preambul

În cele ce urmează vă informăm despre colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea site-ului nostru de Internet. Datele personale reprezintă toate datele care pot fi conectate cu persoana dumneavoastră, de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului.

Operator responsabil pentru prelucrarea datelor

KRONSOFT Development SRL

Bulevardul Saturn 51,

Brașov 505600,
România

Administratori: Florin Popa, Herbert Wild

Responsabil cu protecția datelor în cadrul operatorului de date

Radu Mitroi

KRONSOFT Development SRL

Bulevardul Saturn 51

500428 Brașov, România

E-Mail: dpo@kronsoft.ro

<h4>1. Colectare generală a datelor la vizitarea site-ului nostru de Internet</h4>

Termenul „date cu caracter personal” este definit în RGPD. În conformitate cu acesta, acestea reprezintă toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este considerată o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice care reprezintă expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice. În această categorie se include, de exemplu, numele dumneavoastră real, adresa dumneavoastră, numărul dumneavoastră de telefon sau data dumneavoastră de naștere.

Dacă utilizați pagina noastră de Internet doar în scopuri informative, adică dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați altfel informații, noi colectăm doar datele cu caracter personal pe care browserul dumneavoastră le transmite serverului nostru. Dacă doriți să vizualizați pagina noastră de Internet, noi colectăm următoarele date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa paginile noastre și pentru a garanta stabilitatea și securitatea (baza legală este interesul legitim în conformitate cu articolul 6 alin. (1) teza 1 lit. (f) RGPD)

În cadrul evaluării comparative a intereselor conform articolului 6 alin. (1) lit. (f) RGDP, am luat în considerare și am cântărit interesul nostru privind furnizarea datelor și interesul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Deoarece următoarele date sunt uneori necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului nostru, pentru a vă putea oferi paginile noastre de Internet și, de asemenea, pentru a garanta stabilitatea și securitatea, în special pentru a oferi protecție împotriva utilizării necorespunzătoare, am ajuns la concluzia că aceste date - prin garantarea securității datelor la nivelul tehnologic actual - pot fi procesate, astfel încât interesul dumneavoastră privind prelucrarea conformă cu normele de protecție a datelor să fie luat în considerare în mod adecvat.

De fiecare dată când paginile noastre de Internet sunt accesate, sistemul nostru colectează în mod automat date și informații din sistemul informatic al dispozitivului apelant (computer, telefon inteligent, tabletă etc.).

În acest caz sunt colectate următoarele date (între paranteze este indicat scopul):

 • sistemul de operare utilizat (evaluare în funcție de dispozitive pentru a asigura o prezentare optimizată a paginii de Internet)
 • informațiile despre produs și versiunea browserului utilizat (evaluarea browserului utilizat pentru optimizarea paginii noastre în acest scop)
 • furnizorul de servicii de Internet al utilizatorului (evaluarea furnizorului de servicii de Internet), adresa IP (reprezentarea paginii de Internet pe dispozitivul respectiv)
 • Data, ora, starea accesului - fișierul a fost găsit, nu a fost găsit și așa mai departe - și solicitarea pe care browserul dumneavoastră a transmis-o serverului (asigurarea funcționării corespunzătoare a paginilor de Internet)
 • eventual denumirea producătorului și tipul de telefon inteligent, de tabletă sau de alte dispozitive finale (evaluarea producătorilor de dispozitive și a tipurilor de dispozitive finale mobile în scopuri statistice)
 • volumul de date transferat, precum și pagina de Internet de la care ați ajuns la pagina solicitată (asigurarea funcționării corespunzătoare a paginilor de Internet)
 • paginile individuale ale prezenței noastre pe Internet pe care le apelați (asigurarea funcționării corespunzătoare a paginilor de Internet)

Colectarea datelor în scopul punerii la dispoziție a site-ului de Internet și stocarea datelor în fișiere jurnal este esențială pentru funcționarea site-ului de Internet. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de obiecție din partea utilizatorului.Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. În cazul colectării datelor pentru furnizarea site-ului de Internet, acest lucru este valabil atunci când sesiunea respectivă s-a încheiat. Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, atunci acest lucru este valabil cel mai târziu după 7 zile. Este posibilă o stocare suplimentară. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau înstrăinate, astfel încât nu mai este posibilă o atribuire a clientului care accesează pagina.

2. Contact

Aveți posibilitatea de a ne contacta prin intermediul adresei noastre de e-mail sau al diferitelor formulare de contact. Desigur, vom folosi datele personale transmise în acest mod numai în scopul pentru care le-ați pus la dispoziția noastră atunci când ne contactați.În măsura în care prin intermediul formularelor noastre de contact solicităm informații care nu sunt necesare pentru stabilirea unor contacte, le-am marcat întotdeauna ca opționale. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă concretiza solicitarea și pentru a îmbunătăți procesarea cererii dumneavoastră. Aceste informații sunt furnizate în mod expres și voluntar și cu acordul dumneavoastră. În măsura în care în acest caz este vorba despre informații privind canalele de comunicare (de exemplu adresa de e-mail, numărul de telefon), sunteți în mod suplimentar de acord să vă contactăm și prin acest canal de comunicare, dacă este necesar, pentru a vă răspunde la cerere.Puteți, desigur, revoca acest consimțământ în orice moment pe viitor. Vă rugăm să vă adresați responsabilului cu protecția datelor ale cărui date de contact le veți găsi mai sus.
Sunt colectate următoarele date (între paranteze este indicat scopul):

 • Adresa IP la înregistrare (transmiterea conținutului formularului către serverul de Internet)
 • Formulă de adresare (adresare directă)
 • Prenume (adresare directă)
 • Nume de familie (adresare directă)
 • Firmă (adresare directă)
 • Cerere (răspuns la cerere)
 • Adresa de e-mail (răspuns la cerere)
 • Numărul IK (alocare specifică pentru a răspunde la cerere)
 • * Număr de telefon (răspuns la cerere)
 • * Fax (răspuns la cerere)
 • * Adresa companiei (răspuns la cerere)
 • * Număr de client (îmbunătățirea procesării cererii)

* informație voluntară

Temei legal pentru prelucrare: Acceptarea / inițierea / implementarea relației contractuale Durata stocării: până la atingerea scopului / sfârșitul obligației de prezentare a dovezilor

3. Dosare de candidatură și durată de stocare

Puteți candida pentru compania noastră în mod electronic. Bineînțeles că vom folosi informațiile dumneavoastră numai pentru a vă procesa cererea și nu le vom transmite unor terțe părți. Vă rugăm să rețineți că e-mailurile transmise necriptat nu sunt transmise cu protecție la acces. În acest moment ne puteți trimite cererea dumneavoastră numai prin e-mail într-un mod necriptat.

Datele cu caracter personal ale solicitantului colectate, prelucrate și utilizate în legătură cu procesul de depunere a cererii vor fi șterse în termen de cel mult 6 luni de la finalizarea procesului de depunere a cererii, în cazul în care raportul de muncă nu se concretizează. O stocare suplimentară a datelor pentru luarea în considerare în viitoarele procese de candidatură va avea loc numai după obținerea acordului expres al solicitantului.

În măsura în care se ajunge la un raport de muncă între dumneavoastră și firma noastră, putem prelucra datele cu caracter personal deja primite de la dumneavoastră în scopul raportului de muncă în conformitate cu § 26 alineatul (1) din Legea federală privind protecția datelor (BDSG), dacă acest lucru este realizat pentru implementarea sau încetarea raportului de muncă sau pentru exercitarea sau îndeplinirea drepturilor și obligațiilor care rezultă din lege sau dintr-un contract colectiv, o convenție de muncă sau un contract de prestări servicii (convenție colectivă) pentru a reprezenta interesele angajaților.

Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor candidaților noștri pe paginile individuale ale firmelor / diviziilor grupului NOVENTI la adresa www.noventi.de/karriere/

 

4.  Transmiterea datelor

Nu are loc un transfer al datelor dumneavoastră personale către terți în alte scopuri decât cele enumerate.Vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți numai dacă:

 • V-ați acordat consimțământul expres pentru
 • divulgarea informațiilor necesare pentru implementarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale și nu există niciun motiv pentru a presupune că aveți un interes legitim principal pentru a nu vă fi divulgate datele,
 • în cazul în care există o obligație legală pentru divulgarea datelor precum și
 • atunci când acest lucru este permis din punct de vedere legal și necesar pentru implementarea relațiilor contractuale cu dumneavoastră.

În cazul unui transfer de date în afara Uniunii Europene nu este valabil în general nivelul european ridicat de protecție a datelor. În cazul unui transfer se poate întâmpla ca în prezent să nu existe o decizie privind caracterul adecvat a Comisiei UE în sensul articolului 45 alineatul (1), (3) RGPD. Aceasta înseamnă că nu a fost stabilit de către Comisia UE încă în mod pozitiv faptul că nivelul de protecție a datelor specific țării corespunde nivelului de protecție a datelor din Uniunea Europeană pe baza RGPD, motiv pentru care am creat garanțiile adecvate menționate anterior. 

Potențialele riscuri care nu pot fi complet excluse în legătură cu transferul de date sunt în special:

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi eventual prelucrate dincolo de scopul efectiv.
 • În plus, există posibilitatea de a nu vă putea exprima și impune în mod durabil drepturile de protecție a datelor, cum ar fi dreptul la informație, corectare, ștergere sau portabilitate a datelor.
 • De asemenea, poate exista și o probabilitate mai mare ca să se poată ajunge la o prelucrare incorectă a datelor, iar protecția datelor cu caracter personal să nu îndeplinească pe deplin cerințele RGDP în ceea ce privește cantitatea și calitatea.

5. Integrarea serviciilor și a conținutului terților

Se poate ajunge în situația în care conținutul terților, precum videoclipurile de pe YouTube, hărțile de pe Google Maps, funcțiile de căutare ale companiei Google, fluxurile RSS sau fișierele grafice de pe alte site-uri de Internet să fie integrate în această ofertă online. În măsura în care utilizați aceste funcții, acest lucru presupune întotdeauna că furnizorii acestor conținuturi cunosc adresa IP a utilizatorilor. Fără adresa IP nu ați putea trimite conținutul către browserul utilizatorului respectiv. Adresa IP este necesară în acest caz pentru afișarea acestor conținuturi. Nu avem nicio influență asupra celorlalte scopuri suplimentare pentru care este salvată adresa IP, de exemplu în scopuri statistice. În acest sens este valabilă mențiunea anterioară. Vă rugăm să luați în considerare și informațiile privind protecția datelor ale furnizorilor respectivi.

 

6. Securitatea datelor

Am luat ample măsuri de protecție tehnică și operațională pentru a vă proteja datele împotriva manipulării accidentale sau deliberate, pierderii, distrugerii sau accesului de către persoane neautorizate. Procedurile noastre de securitate sunt verificate în mod regulat și adaptate la progresul tehnologic.

 

7.  Permisiune de publicitate directă în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) (lege germană privind concurența neloială)

Utilizăm adresa de e-mail colectată la achiziționarea unui produs sau a unui serviciu de pe site-ul nostru pentru publicitate directă pentru produsele și/sau serviciile noastre și similare. Dacă nu mai doriți să primiți publicitate directă, puteți în orice moment denunța unilateral utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail. 

Dacă însă nu (mai) doriți să primiți publicitate directă pe această bază, puteți denunța unilateral utilizarea corespunzătoare a e-mailului dumneavoastră în orice moment prin poștă către KRONSOFT Development SRL în calitate de responsabil cu protecția datelor, Bulevardul Saturn 51, Brașov 505600, România sau prin e-mail.  

8.  Fișiere cookie– informații generale

Site-ul nostru de Internet folosește fișiere cookie. Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de Internet, respectiv de către browserul de Internet pe sistemul utilizatorului. Atunci când un utilizator apelează un site de Internet, un fișier cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest fișier cookie conține un șir caracteristic de caractere care permite browserului să fie identificat în mod unic atunci când site-ul de Internet este apelat din nou.

a) Fișiere cookie necesare din punct de vedere tehnic

Folosim fișiere cookie pentru a ne îmbunătăți site-ul de Internet și pentru a optimiza modul de utilizare pentru dumneavoastră cât mai mult posibil. Fișierele cookie sunt mici fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru de Internet și care permit o reidentificare a browserului dumneavoastră. Fișierele cookie stochează informații precum setarea limbii, durata vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru de Internet sau înregistrările pe care le-ați realizat acolo. Astfel se evită necesitatea reintroducerii tuturor datelor solicitate la fiecare utilizare. Fișierele cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt absolut necesare pentru afișarea site-ului de Internet. Cu toate acestea, unele funcții ale site-ului de Internet nu pot fi utilizate corect fără aceste fișiere cookie. 

Prin urmare, nu există nicio opțiune pentru ca utilizatorul să poată ridica obiecții; aceste fișiere cookie pot fi dezactivate prin setarea browserului respectiv. Majoritatea browserelor acceptă automat fișierele cookie. Dacă doriți să preveniți stocarea fișierelor cookie, în setările browserului puteți selecta „nu se acceptă fișiere cookie”. Modul detaliat de funcționare poate fi consultat în instrucțiunile producătorului browserului dumneavoastră. Puteți șterge în orice moment fișierele cookie care sunt deja stocate pe computerul dumneavoastră. Cu toate acestea, am dori să subliniem că prezența noastră pe Internet poate fi eventual utilizată în mod limitat fără fișierele cookie. 

b) Fișiere cookie pentru măsurarea domeniului

Fișierele cookie de măsurare a domeniului colectează informații despre modul în care este utilizat site-ul nostru de Internet, de exemplu, accesările site-ului sau mesajele de eroare. Aceste fișiere cookie nu stochează nicio informație care ar permite identificarea utilizatorului. Informațiile colectate sunt doar agregate și, prin urmare, evaluate în mod anonim.

Descrierea și nivelul prelucrării datelor

Pe site-ul nostru utilizăm instrumentul software cu sursă deschisă Matomo (anterior PIWIK) pentru a analiza comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Programul setează un fișier cookie pe dispozitivul utilizatorului (pentru fișiere cookie a se vedea mai sus). Dacă se accesează pagini individuale ale site-ului nostru de Internet, atunci sunt stocate următoarele date

 • Adresa IP*
 • Codul de identificare a utilizatorului
 • Data și ora accesării
 • Adresa URL a paginilor titlu 
 • Pagina de Internet prin care vizitatorul a ajuns pe site-ul curent de Internet 
 • Rezoluția monitorului
 • Ora în fusul orar al vizitatorului
 • Descărcări 
 • Linkurile suplimentare 
 • Timpul de încărcare al paginii vizitate
 • Limba browserului

* Programul este setat astfel încât adresele IP să nu fie salvate în totalitate, ci 2 octeți ai adresei IP sunt mascați (de exemplu:  192.168.xxx.xxx). În acest fel nu mai este posibilă atribuirea unei adrese IP prescurtate dispozitivului apelant.

Temei juridic: Articolul 6 alineatul (1), litera (e) RGDP.

Scopul prelucrării datelor: 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ne permite să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Prin evaluarea datelor obținute suntem capabili să compilăm informații despre utilizarea componentelor individuale ale site-ului nostru de Internet. Acest lucru ne ajută să ne îmbunătățim continuu site-ul de Internet și să facilităm utilizarea acestuia. În aceste scopuri, interesul nostru legitim constă în prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat (1) lit. (f) RGDP. Prin anonimizarea adresei IP, interesele utilizatorilor în ceea ce privește protejarea datelor personale sunt luate în considerare în mod adecvat.

Durata stocării: 

Datorită scurtării adreselor IP în timpul stocării, acestea nu mai pot fi atribuite unui anumit dispozitiv sau utilizator și, prin urmare, nu mai reprezintă date personale. În cazul utilizării de către compania noastră a programului Matomo nu sunt stocate date personale. O prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează numai în cadrul colectării și abrevierii adreselor IP.

Opțiune de contestație și eliminare: 

Fișierele cookie sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise de către acesta către pagina noastră. În calitate de utilizator aveți, prin urmare, control deplin asupra utilizării fișierelor cookie. Modificând setările din browserul dumneavoastră de Internet, puteți dezactiva sau restricționa transmiterea fișierelor cookie. Fișierele cookie care au fost deja salvate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate realiza și în mod automat. Dacă fișierele cookie sunt dezactivate pentru site-ul nostru de Internet, este posibil ca nu toate funcțiile de pe site să poată fi utilizate complet.

Programele rulează exclusiv pe serverele site-ului nostru de Internet. O stocare a datelor cu caracter personal ale utilizatorului se realizează doar acolo. Nu se realizează o transmitere mai departe către terți. 

Pe site-ul nostru de Internet noi oferim utilizatorilor noștri opțiunea de a renunța la procesul de analiză. În acest scop trebuie să urmați linkul corespunzător. În acest fel, pe sistemul dumneavoastră este setat un alt fișier cookie care semnalează sistemului nostru să nu salveze datele utilizatorului. Dacă între timp utilizatorul șterge fișierul cookie corespunzător din propriul sistem, atunci acesta trebuie să seteze din nou fișierul cookie de renunțare. Același lucru este valabil în cazul în care utilizatorul accesează site-ul nostru de Internet de pe un alt dispozitiv. 

Puteți găsi mai multe informații despre setările de confidențialitate ale programului Matomo la următorul link: matomo.org/docs/privacy/

9. Inserturi sociale

Paginile noastre de Internet utilizează inserturi sociale („plug-in-uri”) ale rețelei sociale facebook.com, care este operată de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Inserturile pot fi recunoscute după una dintre siglele Facebook (litera albă „f” pe un fundal albastru sau un semn „deget mare în sus”) sau sunt marcate cu sufixul „Facebook Social Plugin”. Lista și aspectul inserturilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici: developers.facebook.com/search/

Când vizitați o pagină de Internet de pe site-ul nostru care conține un astfel de insert, browserul dumneavoastră stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Conținutul insertului este transmis direct de Facebook către browserul dumneavoastră care îl integrează în site. Prin urmare, noi nu avem nicio influență asupra volumului de date pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui insert și, prin urmare, vă informăm în funcție de nivelul nostru de cunoștințe:

Prin integrarea inserturilor, Facebook primește informația că ați accesat pagina corespunzătoare de pe prezența noastră online. Dacă sunteți conectat la Facebook, compania Facebook poate atribui vizita contului dumneavoastră de Facebook. Dacă interacționați cu inserturile, de exemplu, apăsând butonul „Like” sau lăsând un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise direct din browserul dumneavoastră către Facebook și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Facebook, există totuși posibilitatea ca Facebook să vă afle adresa IP și să o stocheze. Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și drepturile dumneavoastră conexe și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea pot fi găsite în informațiile de protecție a datelor ale companiei Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Dacă sunteți membru Facebook și nu doriți ca Facebook să colecteze date despre dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru de Internet și să le conecteze la datele dumneavoastră de membru stocate pe Facebook, trebuie să vă deconectați de la Facebook înainte de a vizita paginile noastre. Setările suplimentare și limitările privind utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în cadrul setărilor profilului Facebook: www.facebook.com/settings.

10.    Informare privind drepturile persoanelor vizate

Fiecare persoană vizată are dreptul la informare în temeiul articolului 15 RGDP, dreptul la corectare în temeiul articolului 16 RGDP, dreptul la ștergere în temeiul articolului 17 RGDP, dreptul la restricționarea prelucrării în temeiul articolului 18 RGDP, dreptul la ridicarea obiecțiilor în temeiul articolului 21 RGDP și dreptul la portabilitatea datelor în temeiul articolului 20 RGDP. Restricțiile în conformitate cu §§ 34 și 35 din Legea federală privind protecția datelor (BDSG) se aplică dreptului la informare și dreptului la ștergerea datelor.

11.    Informare privind posibilitatea de reclamare

De asemenea, aveți dreptul să faceți o reclamație la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către noi.

12.    Informare privind revocarea consimțământului

Puteți revoca în orice moment consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest lucru este valabil și pentru revocarea declarațiilor de consimțământ care ne-au fost acordate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor, cu alte cuvinte înainte de data de 25 mai 2018. Vă rugăm să rețineți că revocarea va intra în vigoare numai în viitor. Procesarea care a avut loc înainte de revocare nu este afectată.

13.    Drepturi în cazul prelucrării datelor în scopuri de publicitate directă

În conformitate cu articolul 21 alineat (2) RGDP, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul publicității directe, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri. Vă rugăm să rețineți că obiecția va intra în vigoare numai în viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de obiecție nu este afectată.

14.    Indicație privind dreptul de a obiecta în cazul ponderării intereselor

În măsura în care la prelucrarea datelor dumneavoastră personale ne bazăm pe o ponderare a intereselor, atunci dumneavoastră vă puteți opune prelucrării. Atunci când înaintați o astfel de obiecție, vă rugăm să prezentați motivele pentru care nu ar trebui să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în modul descris de noi. În cazul unei obiecții justificate, noi vom examina situația obiectivă și vom înceta sau ajusta prelucrarea datelor sau vă vom explica motivele noastre legitime și imperioase. 

15.    Linkuri către alte pagini de Internet

În calitate de furnizor suntem responsabili pentru propriul nostru conținut în conformitate cu legile generale. Trebuie făcută o distincție între acest conținut propriu și linkurile către conținuturi puse la dispoziție de către alți furnizori. Furnizorul nu este responsabil pentru conținuturile terților care sunt furnizate pentru utilizare prin intermediul linkurilor, dacă nu este informat despre acestea. De asemenea, acesta nu este responsabil dacă nu este informat cu privire la fapte sau circumstanțe care ar face evidentă fapta sau informațiile ilegale sau dacă a luat măsuri imediate pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea imediat ce a luat cunoștință de acestea. Furnizorul site-ului de Internet la care s-a făcut trimitere este singurul responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor.

16.   Modificări ale declarației de protecție a datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau adapta această declarație de protecție a datelor în orice moment, ținând cont de reglementările aplicabile privind protecția datelor.